Uvod u statistiku-prvi deo

Published on 08/22,2010

Statistika je nauka koja se bavi prikupljanjem, analizom i izvlačenjem zaključaka iz podataka. Razvoj statistike je skora pojava, sa samo par spona koje je vežu sa devetnaestim vekom. Prvi, stvarno bitni koraci u razvoju teorije statistike su se desili krajem devetnaestog veka i početkom dvadesetog veka. Pronalazak računara četrdesetih godina dvadesetog veka i enorman porast računarske moći od tada, imale su jak uticaj na razvoj statistike.

Statistika je postala poznata u dvadesetom veku kao matematička alatka za analiziranje eksperimentalnih i posmatračkih podataka. Opšte prihvaćena kao jedina pouzdana osnova za donošenje sudova o efikasnosti medicinskih procedura ili o bezbednosti hemikalija, i prihvaćena u proizvodnji za potrebe kontrole kvaliteta, statistika je očigledno među proizvodima nauke čiji je uticaj na javni i privatni život ogroman. Statistička analiza se takođe smatra u mnogim naučnim disciplinama nezamenjivom za izvlačenje pouzdanih zaključaka iz empirijskih nalaza. Za neka moderna naučna polja, kao sto je kvantitativna genetika, statistička mehanika, i za polje psihologije- testiranje inteligencije, statistička matematika je neodvojiva od teorije same nauke. Retko koja je grana matematike našla tako široku oblast primene.


Comments

 1. 09/22,2021 | 23:30
 2. 09/23,2021 | 16:19
 3. 09/29,2021 | 09:06
 4. 10/22,2021 | 07:08

  Объемная тушь - это бархатные, объёмные ресницы и при этом – мягкий взгляд.

 5. 07/26,2022 | 16:57

  Hello. There's probably no point in explaining to you how important online reviews are for modern business. We provide a service of posting positive reviews of your business on Google maps, Facebook, trustpilot. We guarantee quality placement and can provide a free test.
  You can contact us at customreviewclub@gmail.com

Leave a Reply

Dodaj komentar

Zapamti me