Kako napisati aplikaciju za posao na engleskom jeziku

Nekoliko pravila za pisanje aplikacije za posao na engleskom jeziku- Letter of application.

Pošto pismo aplikacije čitaju manadžeri kompanije ili organizacije koja izdaje konkurs, važno je da pismo bude formalno. Šta znači formalno pismo? Najvažnije je da ne sadrži Phrasal verbs tj fraze, kao što su npr. give away, put off, make up itd. Dalje, pismo ne sme da sadrži sleng već mora imati formalni, zvaničan i nelični stil. Zabranjeno je korišćenje skraćenica (etc. btw, I'm, we've i druge).

Formalno pismo počinje sa jednim od sledećih formi:

Dear Mr Petrović,

Dear Mrs Petrović,

Dear Miss Petrović,

Dear Ms Perović,

U ovom slučaju koristili smo ime i prezime osobe kojoj pišemo.

Ukoliko ne znamo ime osobe kojoj pišemo (najčešći slučaj) počinjemo sa Dear Sir/Madam,

Posle Dear Sir/Madam, navodimo zašto pišemo pismo, gde i kada smo videli oglas. Često korišćena forma je:

I would like to apply for the job of..ime posla za koji konkurišemo..which was advertised in the..naziv novima ili sajta u kom je dat oglas..on..dan i datum oglasa.

U sledećem delu pisma dajemo tačne podatke o sebi, koji mogu obuhvatiti godine starosti, obrazovanje, radno iskustvo, interese i slično, koji doprinose  ozbiljnosti i relevantnosti aplikacije.

Pismo se može završiti na sledeći način ukoliko ste počeli sa imenom osobe kojoj pišete:

I hope you will consider  my application. I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

(Vaše ime)

Ako ste pismo počeli sa Dear Sir/Madam, onda se pismo završava na sl.način:

 I hope you will consider  my application. I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

(Vaše ime)