Uvod u statistiku-treci deo

Published on 08/23,2010

Snažan uticaj R.A.Fisher-a, Yule-a i drugih statisticara eksperimentisanjem u agrikulturi i biologiji osiguralo je rasprostranjenu upotrebu regresije i ANOVA modeliranja od sredine 20-tog veka. Kljucne figure razvoja statistike postavile su temelj, iako su se mišljenja ovih statisticara cesto sukobljavala. Gledano retrospektivno, oba statisticara imala su validna stanovišta.  Ono što ostaje od Pearsonove revolucije je ideja da “stvari” kojima se bavi nauka su matematicke funkcije raspodela koje opisuju verovatnoce povezane sa posmatranjima.

Pola veka posle sukoba Pearson-Yule, statisticari Leo Goodman i William Kruskal radili su na razvoju mera povezanosti za tabele kontigencije i napravili velike doprinose na tom polju.

 U današnje vreme medicinska istraživanja koriste suptilne matematicke modele funkcija raspodela da odrede moguce posledice tretmana u dugom vremenskom periodu. Kroz kvantnu mehaniku, fizicari koriste raspodele da opišu subatomske cestice. Ni jedna grana nauke nije izbegla revoluciju. Neki naucnici tvrde da ih koriste kao privremenu tehniku i da ce na kraju krajeva biti u mogucnosti da se vrate determinizmu dvadesetog veka. Drugi veruju da je priroda u osnovi slucajna, i da jedina realnost leži u raspodelama. Bez obzira na filozofski stav,
ostaje cinjenica da je Pearsonova ideja o funkcijama raspodela i parametrima prevladala u dvadesetom veku.


Comments

Leave a Reply

Dodaj komentar

Zapamti me